جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • معاون توسعه امور ورزش

   معاون توسعه امور ورزش

   نام و نام خانوادگی : کیومرث ایراندوست
   مدرک تحصیلی : کارشناس تربیت بدنی
   تلفن تماس : 044-33450524

   شرح وظایف معاونت توسعه امور ورزش:
   پیشنهاد طرحهای موثر به مقامات مربوط جهت بهبود امر تربیت بدنی و ورزش در سطح استان.
   تعیین خط مشی به ادارات تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای آن.
   نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب تربیت بدنی در سطح شهر یا استان.
   نظارت بر فعالیت های مربوط به توسعه و تعمیم ورزش حرفه ای، قهرمانی و همگانی.
   تشکیل کمیته های تخصصی و گروه های کارشناسی ورزشی بر اساس خط مشی پیش بینی شده.
   ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی.
   ایجاد ارتباط با دستگاه ها و موسسات عالی مربوط و جلب همکاری آنها.
   ابلاغ مصوبات و آئین نامه فدراسیون های ورزشی سازمان متبوع و اداره کل به موسسات ذیربط.
   نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه فدراسیون های ورزشی، سازمان و اداره کل
   ارتباط با فدراسیونهای ورزشی کشور
   نظارت و برنامه ریزی در امور اجرائی هیاتهای ورزشی
   نظارت بر اجرای مقررات مربوط به فعالیت باشگاهها
   نظارت در امر برگزاری مسابقات ورزشی و اعزام تیم ها به خارج استان
آذربایجان غربی - اداره کل ورزش و جوانان
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.